Våra tjänster

Strategi

Digital strategi, webbstrategi, eller strategi kort och gott.

Webben som vi känner den, har funnits i mindre än 1500 veckor, eller mer än 25 år om du så vill. Digitaliseringen möjliggör nya tjänster, produkter och arbetssätt. Konsumenternas köpbeteende och förväntningar förändras och företag måste anpassa sina affärsmodeller och kommunikationsstrategier för att inte bli omsprungna.

Det går inte längre att tala om den digitala världen som något skilt från den fysiska. En bra digital strategi tar höjd för detta. Vi på Limetta skapar digitala tjänster för människor av kött och blod.

Därför är vår vision att "skapa lösningar för en bättre vardag för företag och människor". Sen har vi gärna roligt medan vi gör det (vi är trots allt människor som jobbar här).

Vi hjälper dig med din digitala strategi

Varje nytt uppdrag är unikt, men har alltid samma vilja till förbättring och utveckling. 

En förutsättning för oss att briljera är att förstå vår uppdragsgivares nuläge, förutsättningar och målsättningar.

Behovet och omfattningen av strategiarbetet varierar mellan olika uppdrag och vi lotsar dig genom det arbetet.

Baserat på det strategiska grunden presenterar vi ett kreativt och tekniskt lösningsförslag.

Genom att förankra vårt arbete i din verksamhets affärsmål och ta hänsyn till tillgängliga resurser kan vi leverera vi lösningar som presterar och fungerar i din vardag.

 

Du är expert på dina affärer. 

 

 

Vi är experter på digitala lösningar.

 

Vår metod

Vid varje projektstart definiterar vi den digitala strategin, som sedan ligger till grund för vårt design- och UX-arbete, våra tekniska lösningar och kommande system- och webbutveckling

Den digitala strategin fungerar som en förlängning av uppdragsgivarens övergripande affärsstrategi och syftar till att beskriva det ”digitala ekosystem” verksamheten befinner sig i. Enkelt uttryckt vill vi besvara "var står vi?" och "vart ska vi?".

Svaret på första frågan definierar vi i nulägesanalysen. Vilka styrkor och svagheter finns och hur ser omvärlden ut som uppdragsgivaren verkar inom? 

I de fall det finns webbstatistik att tillgå analyserar vi den för att dra lärdomar av användarnas nuvarande beteende. Vad vill vi behålla, förändra eller förstärka med vår digitala lösning?

I kombination med uppdragsgivares affärsmål och kommunikativa mål formulerar vi hypoteser och möjliga scenarier. Tillsammans med uppdragsgivaren väljer vi sedan väg och formulerar den digitala strategin för projektet och vårt fortsatta samarbete. Det vill säga "vart vi ska".

När vi tagit ut riktningen blir de taktiska valen enkla att göra. Det digitala landskapet förändras ständigt och det gör säkert din verksamhet också. Genom vår agila projektmetod har vi möjligheten att snabbt ändra fokus och prioritera om.

Det är kanske den största vinsten med en bra strategi, den möjliggör snabba beslut, frihet att experimentera och vara kreativ, utan att vi tappar fokus på vad vi ska uppnå.