Att jobba som

Frontendutvecklare

Som frontendutvecklare på Limetta är du i händelsernas centrum. Vi samarbetar tätt med både designteamet och backendteamet för att skapa spännande webblösningar. 

Det kan vara allt från webbapplikationer utvecklade i Javascript/AngularJS till responsiva webbplatser och kampanjwebbar.

Vår verktygslåda

I vår verktygslåda hittar du SASS, ofta i kombination med någon form av mixinbibliotek, t.ex. Bourbon. Vi kör omväxlande Gulp och Grunt för automatisering, byggen och serverfunktionalitet under utvecklingsarbetet - välj den smak som passar dig bäst. Samma sak gäller utvecklingsmiljön i övrigt. Windows eller Mac spelar ingen roll. Sublime är en favorit, men det är fritt att välja den editor som du känner dig mest hemma i.

Vi älskar prototyper

Vi arbetar nästan uteslutande prototypbaserat. Prototyperna fyller två funktioner: dels är det ett bra sätt att bygga och testa responsiva gränssnitt, dels ger det oss stor frihet att arbeta med snabba iterationer utan att behöva ta hänsyn till backend. Men även om vi mockar data och innehåll så håller prototyperna full produktionsstandard. På så sätt kan vi implementera dem i backend direkt efter att prototypfasen är avslutad. För dig som frontendutvecklare innebär detta arbetssätt stor frihet att arbeta fristående med din frontendlösning. Refaktorering och snabba förändringar kan du implementera direkt utan att det får konsekvenser för backend.

När vi bygger prototyper använder vi oss av någon form av templating engine. Gillar man Node.js så är Nunjucks ett bra alternativ. Är man mer bekväm med Ruby så funkar Middleman utmärkt. Att jobba modulärt med en templating engine har massor av fördelar. Dels behöver man bara ändra i koden på ett enda ställe för att det ska slå igenom överallt trots att man inte har ett CMS i botten, dels delar man redan i frontendfasen upp sidorna i partials. Det underlättar när backend ska implementera dem i sitt CMS eller sin .NET-lösning. Utöver det har man möjlighet att skriva scriptblock som genererar långa listor eller annat innehåll som behövs för att testa sidorna.

Webbapplikationer

En del av våra projekt är rena webbapplikationer som till stora delar byggs i Javascript. Här blir applikationsstrukturen väldigt viktig och AngularJS är ett bra ramverk för att skapa denna struktur. Vi föredrar att strukturera koden i komponenter, dvs. efter funktion snarare än format/typ av funktion. Det gör att vi kan isolera funktionalitet, får återanvändbara komponenter och får större kontroll över hur olika komponenter kommunicerar och interagerar med varandra. Ibland vävs webbapplikationen in i en backendlösning där vi drar fördel av .NET MVC, andra gånger bygger vi bara ett API i .NET och låter AngluarJS hantera all logik, routing m.m.

Eftersom e-learning och e-handel är två områden som vi är starka inom så är det oftast inom något av dessa två områden som vi bygger webbapplikationer. Framför allt inom e-learning finns det gott om spännande problemställningar och kreativa gränssnitt som behöver utvecklas. Ljud, video, drag and drop, animationer, automaträttning av övningar är exempel på sådant man får utveckla. Att det vi utvecklar kommer till nytta i undervisningen i skolan gör det extra kul.

Responsiva webbplatser

Responsiva webbplatser är det andra stora området som vi arbetar mycket med inom frontend. Initialt i projekten fungerar vi som bollplank till UX och design för att stämma av att det vi vill skapa inte bara är funktionellt och snyggt utan även går att koda på ett vettigt sätt.

Som vi har varit inne på tidigare är prototyper en viktig del i arbetsprocessen vi bygger dem arbetar mobile first och lägger stor vikt vid att ha ordning och reda i våra projekt, t.ex. genom att strukturera SASS-filerna enligt ITCSS eller någon variant av det som funkar bra i projektet. Javascriptbibliotek hanteras med Bower.