Försvarsförbundet: så löste vi kundens utmaningar - Limetta Digitalbyrå
Kunduppdrag

Användarvänlig webbplats till Försvarsförbundet med säkerhet i fokus

Uppdraget

Uppdraget var att bygga en modern, varumärkesbyggande och konverteringsoptimerad webbplats åt Försvarsförbundet. Syftet var att göra det enklare att värva nya medlemmar och att paketera praktisk och inspirerande information för befintliga medlemmar på ett lättillgängligt sätt. Det behövdes också ett gediget säkerhetstänk, både på webbplatsen i sig men också för att skydda och inte sprida vidare personuppgifter. I uppdraget ingick strategi, UX, design samt integration och utveckling.

Önskemål från kunden var att den nya webbplatsen ska:

 • Bidra till ökad användarnöjdhet bland medlemmarna och förtroendevalda.
 • Underlätta för målgrupperna att hitta Försvarsförbundets värderingar, åsikter och aktuella frågor dels via sökmotorer och dels inom sajten.
 • Vara lättillgänglig och användbar även i mobiler och på surfplattor.
 • Möta de krav på säkerhet som ställs av Försvarsmakten och försvarsnära myndigheter samt gällande lagstiftning avseende informationssäkerhet och dataskydd.
 • Bidra till ett effektivt och ändamålsenligt kansli.

 

En modern, varumärkesbyggande och konverteringsoptimerad webbplats - Limetta Digitalbyrå

”Vi är nöjda med vårt samarbete och upplever att vi fått ett professionellt bemötande från upphandling till driftstart. Leveransen motsvarade våra förväntningar och höga krav på säkerhet. Vi ser fram emot fortsatt gott samarbete.”

säger Anna Lundmark, kommunikationsansvarig / Chefredaktör på Försvarsförbundet.

Analys av användarbeteenden gav oss värdefulla insikter - Limetta Digitalbyrå

UX och användandet

UX-arbetet inleddes med workshops för att identifiera både interna förväntningar och mål samt målgrupperna och deras behov. En genomlysning av den befintliga webbplatsen tillsammans med analys av användarbeteenden i Matomo gav oss värdefulla insikter som sedan resulterade i ett första grundkoncept.

 • Några av insikterna som identifierades var att kunna nyttja startsidan bättre, då den hade många sidvisningar.
 • Det fanns ett behov av att kunna framhäva aktuell information och medlemsförmåner på ett tydligare sätt.
 • Det behövdes bli mycket enklare för en medlem att kunna se vilken förening den tillhör och därmed kontakta rätt person.
 • Innehållssidor behövde paketeras bättre så att information från inloggat läge och broschyrer kunde flytta ut på webben.
 • Sajten behövde bättre mobilanpassningar och strukturen som upplevdes lite snårig behövde bli mer logisk och framtidssäkrad.

Det blev mer och mer tydlig vilka utmaningar vi stod inför och vilka typer av ”problem” vi behövde lösa.

 

Användarbehov att tillgodose:
 • Medlemmar ska hitta det de söker – t ex material eller kontaktuppgifter.
 • Potentiella nya medlemmar ska hitta och ansluta sig.
 • Förbundet ska regelbundet kunna skapa nytt innehåll som är attraktivt för mottagaren.
 • Sömlös inloggning

 

Koncept och lösning

För att öka konvertering och få fler att bli medlemmar har vi inkluderat tydliga puffar och call-to-actions som leder till avslut. Förbundets fördelar lyfts fram i kontext för att för att övertyga och bygga förtroende. Innehåll som tidigare legat helt bakom låst login har nu delvis flyttats ut på webbplatsen för att ranka bättre i sökmotorer och för att underlätta för medlemmarna att hitta rätt.

Vi tyckte även att det var viktigt för Försvarsförbundet att våga vara tydliga och stolta över sitt varumärke. Vi såg ett behov av att använda färger, mönster och bilder som direkt för tankarna till Försvarsförbundet. Så utöver att tillgodose användarna behov behövdes en tydlig och förtroendeingivande avsändare.

Grundkoncept i korthet:
 • Naturlig struktur som sorterar innehållet intuitivt
 • Visuellt uttryck och tonalitet som attraherar och stärker varumärket
 • Konvertering av fler medlemmar

 

Design

Den nya designen förmedlar Försvarsförbundets varumärke i en kombination av tonalitet, budskap, färger, mönster och bildmanér. För att skapa igenkänning och en varm välkommande känsla har den befintliga färgskalan kompletterat med varma och mänskliga färger. Ett sammanhållet bildmanér som både representerar arbetsplatsen, varumärket och målgruppen präglar webbplatsen genomgående. Med en varierande layout har vi även lyckats skapa en bra visuell hierarki där vi leder användaren rätt genom flöden.

 

Den nya designen förmedlar Försvarsförbundets varumärke - Limetta Digitalbyrå

Utveckling och integrationer

En viktig del i projektet var att byta till en säker och långsiktig teknisk plattform. Vi utvecklade webbplatsen i Umbraco och flyttade den ifrån Episerver/Optimizely som använts tidigare. En stor del av utvecklingsarbetet har varit att integrera mot Försvarsförbundets medlemssystem. Det gör det möjligt att sömlöst gå från publik webb och vidare in på låsta sidor för medlemmar och förtroendevalda. En annan viktig aspekt har varit säkerheten och vi har i arbetet haft stort fokus på att bygga en säker webbplats.

 

Resultat

En modern, varumärkesbyggande och konverteringsoptimerad webbplats

Den nya webbplatsen är lätt och intuitiv att navigera på. Vi har nu gjort det lätt för medlemmar att hitta relevant material. Även redaktören har fått en större flexibilitet i arbetet med webbplatsen med ett brett komponentbibliotek för att kunna bygga upp nya sidor. Presumtiva medlemmar har nu en kortare och rakare sträcka för att konvertera och bli anslutna till förbundet. Tack vare att mer material finns tillgängligt på webben rankar ny siten bättre i sökmotorer.

 

Om Försvarsförbundet

Försvarsförbundet är fackföreningen för de som arbetar inom försvaret eller i närliggande verksamhet – oavsett utbildning eller yrke.


Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig?


Hör av dig till oss så berättar vi mer.

Kontakta oss